Minőségpolitika

A Csabagyöngye Kulturális Központ 2011-re vonatkozóan négy tevékenységi területen szerezte meg a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím”-et, továbbá 2013-ban az országban másodikként „Közművelődési Minőség Díj”-ban is részesült. 2016-ban újra felülvizsgáltuk intézményünket immár hat tevékenységi területen -ismeretterjesztés, kiállítás, művelődő közösség, közösségi szolgáltatás, rendezvény, származtatott szolgáltatás- minőségfejlesztési munkánk tekintetében, amelyre ismét elnyertük a Minőség Címet.

Belső rendszerünk és folyamataink változásainak szabályozott nyomon követése nagyban segíti a látogatóinkkal, partnereinkkel folytatott kommunikációt, amely által magasabb színvonalon tudjuk ellátni a rendezvényeinkre vonatkozó feladatokat. A fejlesztési folyamatokat kollégáinkkal együttműködve tudtuk végrehajtani, mára minden szervezeti egységünk részt vesz folyamatirányítási fejlesztéseink kidolgozásában, véleményezésében, mely nagyban hozzájárul minőségfejlesztési munkánk sikerességéhez.

Minőségirányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsa tevékenységeink kiváló, az ügyfeleink, vendégeink elvárásait meghaladó szintjét, és az ezen igényekhez kapcsolódó követelmények magas fokú kielégítését, a szakmai kihívásoknak való megfelelést.

Munkatársainktól elvárjuk, hogy tevékenységükkel szolgálják a megfogalmazott minőségcélok megvalósulását, és javaslataikkal segítsék minőségirányítási rendszerünk folyamatos javítását, ezzel emeljék szolgáltatásaink eredményességének, minőségének színvonalát.

Külső közreműködő bevonásánál preferáljuk azokat, akik szem előtt tartják a minőséget előtérbe hozó filozófiánkat és küldetésünket.

A minőségre való törekvés által intézményegységünk a szakmai munka hatékonyságának növekedését, a partnerek elégedettségi valamint gazdasági mutatóinak pozitív irányú változását reméli.

Minőségfejlesztésünk alapja az önreflexív gondolkodás, azaz önértékelésen alapuló fejlesztés. Ez az önértékelés, mint a fejlesztés módszere jelenik meg a közművelődési minőségfejlesztési programunkban, eszköze a releváns értékelő szempontrendszer/kérdéssor.

A minőségpolitikában leírtak megvalósulásának érdekében szervezetünk kiemelten kezeli az intézmény működtetéséhez fontos területeket:

  • a küldetés fontosságát
  • a jogszabályok betartását és betartatását
  • a vezetés, a stratégia tervezés, ill. az emberi erőforrások szerepét
  • a szakmai munka folyamatos fejlesztését
  • a partnerközpontúságot
  • a folyamatos benchmarking jellegű tanulást
  • a pénzügyileg stabil működést

Hosszú távon elkötelezzük magunkat az emberközpontú ügyfélkezelés, a magas minőségű közművelődési szolgáltatás mellett.