fbpx
Kultúra és közösség (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00285)

A kedvezményezett neve: CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
A projekt címe: KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG
Megvalósítási helyszín: Békéscsaba
A szerződött támogatás: 26 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt célja:
A Helyi Közösség Fejlesztési Stratéga átfogó célja a „különböző korosztályok aktívabb városi együttműködése és a városrészek közötti kapcsolatok megerősítése a kulturális és kreatív ipar eszközeivel, a közösségi programok kínálatának bővítésével – ezáltal Békéscsaba lakosságmegtartó erejének javítása”. Ezen célhoz a Csabagyönygye Kulturális Központ jelen
projektjével kíván hozzájárulni.

A rendezvények konkrét célja:
Békéscsaba ill. a városrészek helyi értékeinek feltárása, bemutatása, kapcsolatok építése, kiszélesítése különböző tevékenységeken és bemutatókon keresztül. A helyi közösségeket, csoportokat, civil szervezeteket, intézményeket, vállalkozókat, együttműködésre serkenteni, kapcsolataikat bővíteni, hálózatot építeni. A helyi kisközösségeket
támogatni a megerősödésben és bemutatkozási lehetőséget adni neki, ezáltal ismertségük növelését elősegíteni.

Fejlesztési helyszínek Békéscsaba belvárosa illetve a település belvároson kívüli városrészei (Lencsési Lakótelep, Jamina, Keleti városrész)

A projekt leírása:
A belvároson kívüli városrészekben hiányoznak a nagy, közösségi, minden korosztályt vonzó programok. A lakosságnak helyben kell találnia szórakozásra, képességfejlesztésre alkalmas szabadidős lehetőségeket. A belvárosban és a városrészeken megvalósuló kulturális/közösségi
programok megszólítják Békéscsaba teljes lakosságát, így hatva a helyi identitás erősítésére. A közösségi tereket tartalommal szükséges megtölteni, ezért támogatni kell a rendezvények, programok, közösségi akciók aktív civil (lakossági közösségi, szervezeti) bevonással történő megvalósítását. Mindenki, azaz Békéscsaba vagy egy adott városrész lakossága számára hozzáférhetővé kell tenni a helyi értékekre építő, évente rendszeresen megismétlődő programokat, melyek a helyi közösség összetartását erősítik, több generáció együttes időtöltését támogatják, és/vagy képesek a fiatalokat bevonni a programok szervezésébe.

A 20 hónapos projekt során megvalósuló programok, fejlesztések (leginkább) a belvároson kívüli városrészeken, a helyi igényeknek megfelelő, minél több embert elérő, közösségi kezdeményezéseknek teret adó programok, melyek a kulturális és közösségi helyi identitást erősítik.
Programjaink az egyéni részvételre építenek, valamint Békéscsaba és az adott településrész és közösségei számára szerveződnek. Ezek a rendezvények lehetőségek adnak a társas interakciókra, kapcsolatteremtésre, kommunikációra, tehát a szocializációs színhelyévé is válnak. Egy-egy program hosszú távú hatása a közösségépítés, az ismeretelsajátítás, és a szocializáció is.

Az egynapos programok céljai tehát a szabadidő eltöltésen túl a indokoltak, hiszen:
 elősegítik a korosztályon belüli, és a korosztályok közti kapcsolatteremtés
 változatos kínálatot mutatnak fel a hasznos szabadidő eltöltésben
 kulturális élményt, új ismeretet, értéket közvetítenek
 teret adnak az önkifejezésre
 hozzájárulnak a szociális készségek fejlődéséhez, a szemléletformálódáshoz

Tevékenységünk:
a helyi igényeknek megfelelő, minél több embert elérő, közösségi kezdeményezéseknek teret adó programok megvalósítása, melyek a kulturális és közösségi identitást erősítik.
A megvalósuló 7 rendezvény közül 6 szabadtéri eseményként valósul meg, melyekhez az alábbi, a fenntartást segítő, nagy eszközök kerülnek beszerzésre: 2 db 68 nm-es sátor kerül beszerzésre valamint egy 24 m2-es mobil színpad.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):
2020.11.30

A projekt azonosító száma
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00285

KÖZÖSSÉGI GÁLA

Békéscsaba, a musical

EGY CSIPET KULTÚRKAJA

TÁNCOLÓ KÖZÉPKOR

UGORJUNK FEJEST A VAKÁCIÓBA

TÁNCOLÓ KÖZÉPKOR CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

Csabagyöngye Közösségi Gála – 50 éves az Ifiház

Családi nap a Lencsésin

Családi nap Jaminában