Kicsengetés után II.

„KICSENGETÉS UTÁN II – KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT”
EFOP-3.3.2-16-2016-00304

A „KICSENGETÉS UTÁN II.” című projektünkben – Csabagyöngye Kulturális Központ és 12 nevelési-oktatási intézmények között létrejött együttműködés keretében – a nevelési-oktatási intézmények tanulói számára nem formális és informális, tanórán kívüli tanulási alkalmakat biztosítunk.

A projekt során választott foglalkozási formák: témanapok, témahetek, táborok valamint heti és havi szakkörök.