fbpx
KICSENGETÉS UTÁN II – KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT (EFOP-3.3.2-16-2016-00304)

„KICSENGETÉS UTÁN II – KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT”
EFOP-3.3.2-16-2016-00304

A kedvezményezett neve: CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
A projekt címe: KICSENGETÉS UTÁN II – KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT
A szerződött támogatás összege: 29.957.695,- forint
A támogatás mértéke: 100%


Projekt kezdete: 2018. 02. 01.
Projekt vége: befejezési dátuma: 2019.07.31
Projekt azonosító: EFOP-3.3.2-16-2016-00304

A projekt célja: hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem
formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.

A kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben
rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.

Emellett a projekt hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

A projekt konkrét célja:
A Csabagyöngye Kulturális Központ a 12 nevelési-oktatási intézménnyel létrejött együttműködés keretében a tervezett foglalkozások megvalósításával hozzájárul a nevelési-oktatási intézmények
tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának fejlesztéséhez.


A projekt során választott foglalkozási formák: témanapok, témahetek, táborok valamint heti és havi szakkörök. A témanapok, témahetek a nevelési oktatási intézmények tanítási idejében, a szakkörök tanítás utáni időszakban, szabadidős elfoglaltságként, a táborok a nyári szünet idején valósulnak meg a tanórai és óvodai foglalkozásokon kívül, azokat gazdagítva.

A foglalkozások tématerületei általánosságban tudás- és személyiségfejlesztő kulturális foglalkozások, közösségi tanuláshoz
kapcsolódó, hagyományokra és innovációra építő alkalmak, melyek mindegyike új tevékenység, szolgáltatás kialakítását vagy a meglévő tevékenységek tartalmi-, módszertani megújítását, eredményességének, hatékonyságának növelését szolgálja.

Fontos, hogy a projekt hatásaként a szociokulturális hátrányok csökkenthetőek, településkörnyezeti és társadalmi háttérbeli különbségek
mérséklődhetnek. A Csabagyöngye Kulturális Központ jelen projekt során is minőségorientált szolgáltatás-struktúrával, művelődési és közösségi alkalmak, ill. kezdeményezések sokszínűségével, elhivatott és innovatív szakmaisággal bír.

Érték- és emberközpontú szakmai filozófiájának fókuszában a „Tudás-Élmény-Közösség-Alkotás” szimbiózásának megteremtése áll, melynek éppúgy alapköve a kulturális örökség és a hagyományok tisztelete, mint a mai modern kor tudása és kihívása.

A projekt leírása:


Résztvevők köre: 12 nevelési-oktatási intézmény, melyből:
 11 db Békéscsabán található;
 3 db óvoda, azaz 25%;
 1 db a támogatást igénylő Csabagyöngye Kulturális Központ székhelyétől eltérő településen
(Sarkad) van, mely komplex programmal fejlesztendő járásban található.


A bevont nevelési-oktatási intézmények
 Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma
(Szakgimnázium)
 Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő skola
(Általános Iskola)
 Sarkadi Általános Iskola
 Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola
 Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 Erzsébethelyi Általános Iskola (Madách utcai tagintézmény)
 Erzsébethelyi Általános Iskola (Rózsa utcai tagintézmény)
 Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Általános Iskola)
 Szent László Utcai Általános Iskola
 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ – Hajnal Utcai Óvoda
 Lencsési Óvoda
 Békéscsabai Tündérkert Óvoda


A projekt ezen időszaka alatt összesen 144 foglalkozást valósítottunk meg.
A projekt során választott foglalkozási formák: témanapok, témahetek, táborok valamint heti és havi szakkörök.
Ezek részletesen:
117 db Témanap
4 db Tábor
6 db Heti szakkör
9 db Havi szakkör
8 db Témahét