október 19. (kedd) 20.00
Pályázati felhívás
Részletek a bejegyzésben.
Pályázati felhívás
Időpont: 2021. október 19. (kedd) 20.00

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgatója pályázatot hirdet

Műszaki főelőadó munkakör betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Feladat: A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ ellátása alá vont intézményekre vonatkozóan felügyeli a központi épület és a telephelyek épületei tűzvédelmi rendszereinek működését, kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel.

Felügyeli a központi épület és a telephelyek épületei vagyonvédelmi rendszereinek működését, kapcsolatot tart a rendszert karbantartó vállalkozóval. Felügyeli a központi épülethez tartozó gépészeti berendezések üzemben tartását, az ehhez szükséges karbantartások, felújítások lebonyolítását és ellenőrzését.

Feladata beruházások, fejlesztési projektek kidolgozásában és előkészítésében való részvétel, ezek lebonyolításának műszaki felügyelete, átvétele.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai, vagy egyetemi műszaki mérnöki végzettség (előnyt jelent: épületgépész
  mérnöki végzettség) vagy épületgépész technikusi végzettség
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkoztatás
  gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
 • számítógép felhasználói szintű ismerete
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat
  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
  jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
  A pályázat részeként benyújtandó iratok:
 • fényképpel ellátott, részletes szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • pályázat elnyerése esetén egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos
  kezeléséhez

  A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 19.
  A munkakör legkorábban 2021. október 21. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Balázsné Bednárik Kornélia részére a balazsnelli@ellatokozpont.hu e-mail címen keresztül.

Postán a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ címére történő megküldésével

(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.).

Személyesen: Balázsné Bednárik Kornélia 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.