április 22. (szerda) 08.00 - április 22. (szerda) 16.00
Hangról hangra… Az ifjúsági kóruséneklésért – Éneklő Ifjúság
Ingyenes
Hangról hangra… Az ifjúsági kóruséneklésért – Éneklő Ifjúság
Helyszín: Csabagyöngye
Időpont: 2020. április 22. (szerda) 08.00 - 2020. április 22. (szerda) 16.00

A „HANGRÓL HANGRA… AZ IFJÚSÁGI KÓRUSÉNEKLÉSÉRT” kiemelt projekt keretében a  Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA ésa Csabagyöngye Kulturális Központ közös rendezésben meghirdeti az „ÉNEKLŐ IFJÚSÁG” – BÉKÉS MEGYEI KÓRUSMINŐSÍTŐ HANGVERSENY ÉS IFJÚSÁG KÓRUSTALÁLKOZÓ eseményét, a KÓTA országosan egységes kvalifikációs szabályrendszerében. 

 Az „Éneklő Ifjúság” kórustalálkozó és minősítő hangverseny Békés megyének is hagyományosan rangos gyermek-ifjúsági amatőr művészeti eseménye. Bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget nyújt az általános és középiskolai kórusok számára, ezáltal biztosítva a kórusmozgalom utánpótlását és fejlődését. 

A rendezvény ideje és helyszíne:

2020. április 22., szerdaCsabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)

A jelentkezések beküldése – hiánytalanul kitöltött jelentkezési lappal – a felhívás megjelentetésétől számítva folyamatosan, de legkésőbb 2020. március 10., keddig lehetséges.

FELHÍVÁS

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA és
szakmai elődei a “Magyar Kórus,” valamint a “Bartók Szövetség” 1934 óta szervezi, koordinálja az “Éneklő Ifjúság” hangversenyeket, amely azóta élő mozgalommá terebélyesedett.

Az „Éneklő Ifjúság” kórustalálkozó és minősítő hangverseny az általános és középiskolai énekkarok számára nyújt bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget, támogatva ezzel a gyermek és ifjúsági énekkarok szakmai fejlődését, a kórusmozgalom utánpótlását, továbbá ezen közösségi amatőr művészeti terület népszerűsítését.

A „HANGRÓL HANGRA…AZ IFJÚSÁGI KÓRUSÉNEKLÉSÉRT” kiemelt projekt keretében a KÓTA és a Csabagyöngye Kulturális Központ (Békéscsaba) 2020-ban egy alkalommal hirdet meg „Éneklő Ifjúság” – BÉKÉS MEGYEI KÓRUSMINŐSÍTŐ HANGVERSENY ÉS IFJÚSÁG KÓRUSTALÁLKOZÓT, a
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA országosan egységes kvalifikációs szabályrendszerében.

A rendezvény ideje és helyszíne:

2020. április 22., szerda
Csabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)

ÚTMUTATÓ

A 2019/20-as évadban a KÓTA ismét megrendezi az Éneklő Ifjúság hangversenyein a minősítéseket. Az iskolai énektanítás és a karének helyzete az elmúlt években változott, ebből adódóan a minősítés rendszere is bizonyos mértékben átalakult.

A jelentkezők szíves figyelmébe ajánljuk a B kategóriát, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a nehezebb körülmények között működő kórusok is minősülhessenek.

Valamennyi kórusvezető figyelmébe ajánljuk, hogy a magyar zenekultúra és az értékek védelmében, az 1934-ben elindult  Éneklő Ifjúság mozgalom szellemét megőrizendő  jeles zeneszerzők értékes darabjait tűzzék műsorra! 

Amennyiben könnyűzenei feldolgozás kerül előadásra, kérjük, hogy ez lehetőleg csak egy mű legyen, és a műsor többi részében egyéb változatos stílusokból is válogassanak! Mindannyiunk nemes kötelessége az ifjúság sokoldalú zenei  nevelése, melynek nagyszerű eszköze a kóruséneklés. Ez az útmutató a minősítés új szemléletéhez kíván segítséget adni az énektanár – karnagy kollégáknak.

Mindenekelőtt legfontosabb maga az átélt éneklés, a megszólaló zenemű tiszta intonációjú, stílusos előadása. A zene által igényelt hangszín, a homogén, dinamikailag árnyalt, kifejező éneklés, s az érthető szövegmondás is a legfontosabb feltételek közé sorolandó. A kottahű előadás (pl. jó tempó, precíz ritmus), a harmóniai egység, az adott szólamarányok kialakítása – mind a hatás fontos alkotóeleme.

A minősítés lényeges szempontja a műsor szerkesztése. Különböző korok, stílusok művei a kórus sokoldalúságáról tehetnek tanúságot. Lehetőség szerint különböző szerzők műveiből álljon a műsor és mindenképpen kívánatos a karakterbeli változatosság.

Szem előtt kell tartani a kíséretes és az a cappella művek arányát is. Minősülő kórusok esetében legfeljebb a műsoridő felében szerepelhetnek kíséretes művek!

Zenei anyanyelvünk, a népzene felkarolása érdekében javasoljuk, hogy minden kórus műsora kezdődjék népdalcsokorral! A népdalcsokrot valamilyen rendezőelv szerint kell összeállítani, hangnemileg egyeztetve, valóban „csokorszerűen” (folyamatosan, hangadás nélkül) kell előadni. Autentikus hangszeres kíséret megengedett.

A kórus és karnagy együttes teljesítménye nem csupán a hangzásélményből fakad, hanem emellett a látvány is fontos. Az árnyalt minősítéshez a külsőségek is hozzájárulnak. Az esztétikus megjelenés, fegyelmezett magatartás, a ki- és bevonulás jó értelemben vett szertartásossága mind részét képezi az összhatásnak és befolyásolhatja a minősítést.

A minősítést kérő kórusok műsorának időtartama az életkor és iskolatípus függvényében a következő: 

„A” típusú minősítés esetében legalább 8,  legfeljebb 15 perc,

„B” típusú minősítésnél legalább 5, legfeljebb 12 perc.

A minősítést nem kérő kórusok műsorának időtartama 5-10 perc legyen.

A 2019/20-as tanévben rendezendő Éneklő Ifjúság hangversenyek műsorának összeállításánál felhívjuk figyelmüket a következő jubileumokra:

90 éves Tillai Aurél karnagy, zeneszerző (1930. november 30.)
60 éve született Mohay Miklós zeneszerző (1960. december 28.)
95 éve született Vavrinecz Béla zeneszerző (1925. november 18. – 2004. november 9.)
100 éve született Járdányi Pál népzenekutató, zeneszerző (1920. január 30. – 1966. július 29.)
105 éve született Páter Tamás Gergely Alajos tanár, karnagy, zeneszerző (1915. szeptember 18. -1967. augusztus 29.)
115 éve született és 20 éve hunyt el Farkas Ferenc zeneszerző (1905. december 15. – 2000. október 10.)
135 éve született Harmat Artúr karnagy, zeneszerző (1885. június 27. – 1962. április 20.)
210 éve született Erkel Ferenc zeneszerző (1810. november 7. – 1893. június 15.)
250 éve született Ludwig Van Beethoven (1770. december 16. – 1827. március 26.)
75 éve hunyt el Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató (1881. március 25. – 1945. szeptember 26.)

„A” TÍPUSÚ MINŐSÍTÉS

A jelentkező kórusoknak változatos stílusokból, változatos karakterű kórusműveket kell énekelni, min. 8, max. 15 perc terjedelemben.

Az „A” minősítés fokozatai:       Bronz       Ezüst       Arany       Arany diplomával.

„Arany diplomával ” minősítéshez járulhat még:

Országos Dicsérő Oklevél: Amelyik kórus teljesítménye még az „Arany diplomával” fokozatnál is jobb, az a minősítés mellé „Országos Dicsérő Oklevelet” kaphat. Ezt a fokozatot a zsűri nem köteles kiadni.

Év Kórusa cím: A legkiemelkedőbb teljesítmény az „Év Kórusa” címet kaphatja. Ezt a fokozatot a zsűri nem köteles kiadni.

Az „Év Kórusa” oklevelet, és az „Országos Dicsérő Oklevelet” a KÓTA a beérkező jegyzőkönyvek alapján utólag írattatja meg és postán küldi ki.

Az „Év Kórusa” és az „Országos Dicsérő Oklevél” címet elnyert kórusok részt vehetnek a Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen.

A kiemelkedően szereplő kórusok fellépési lehetőséget kaphatnak a KÓTA központi rendezvényein és teljesítményükről a ZeneSzó c. folyóiratunkban adunk tájékoztatást.

Különdíj: Elismerő Oklevél

Az oklevél minősülő kórus különösen jól sikerült részprodukciójáért adható (pl.: a legszebben sikerült népdalcsokorért vagy a legjobban felépített műsorért, stb.).

A különdíj odaítélését a zsűri a Jegyzőkönyvben feltünteti.

Elismerő Oklevéllel a zsűri a kórus karnagyát és zenei kísérőjét is jutalmazhatja.

Ezt az oklevelet a helyszínen kell átadni.

„B” TÍPUSÚ MINŐSÍTÉS

A műsoridő min. 5, max. 12 perc.

Itt három kategóriában lehet minősítést kérni:

1. Népdal kategória, melyben egyszólamú népdalokat, népdalcsokrot, vagy népdalfeldolgozásokat lehet énekelni (Megszólaltathatók biciniumok, egy vagy többszólamú kíséretes, vagy a cappella, népdalon alapuló kompozíciók.)

 2. Kórus kategória, melyben tetszőleges kórusműveket, egy vagy többszólamú kíséretes vagy a cappella kompozíciókat lehet előadni, minden korlátozás, vagy előírás nélkül – de az Éneklő Ifjúság mozgalom szellemében – jeles zeneszerzők értékes műveiből.

 3. Egyházi ének kategória, melyben olyan egyházi iskolák kórusai léphetnek fel, ahol elsősorban a liturgiához kapcsolódó szolgálati éneklés folyik. Lehet gregorián, vagy népének, vagy ami az illető iskola felekezeti éneke. Felléphetnek nem egyházi iskolák kórusai is, de hasonló műsorral.

A „B” minősítés fokozatai:           Bronz         Ezüst         Arany

Különdíj: Elismerő Oklevél

Az oklevél minősülő kórus különösen jól sikerült részprodukciójáért adható (pl.: a legszebben sikerült népdalcsokorért vagy a legjobban felépített műsorért, stb.). A különdíj odaítélését a zsűri a Jegyzőkönyvben feltünteti.

Elismerő Oklevéllel a zsűri a kórus karnagyát és zenei kísérőjét is jutalmazhatja.

Ezt az oklevelet a helyszínen kell átadni.

Részvétel minősítési szándék nélkül

A minősítés önkéntes! Azok a kórusok, amelyek nem kérnek minősítést, „Eredményesen szerepelt” oklevelet kapnak az aktuális évi Éneklő Ifjúság Hangverseny alkalmából.
Természetesen a zsűri szakmai tanácsokkal ebben az esetben is segíti munkájukat.
Ezt az értékelést a jelentkezési lap hátoldalán rögzítik ugyanúgy, mint a minősültek esetében.

A produkciókat 3 tagú szakmai zsűri értékeli, melynek legalább 2 tagja a KÓTA Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottság által összeállított listán szerepel.

részvételi feltételek!

A hangversenyen történő részvétel előzetes jelentkezéshez, valamint részvételi díj befizetéséhez kötött!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 10 énekcsoportot, ez esetben a  megadott rendezvénynapon egymást követően két hangversenyt rendezünk.

A jelentkezések beküldése – hiánytalanul kitöltött jelentkezési lappal – a felhívás megjelentetésétől számítva folyamatosan, de legkésőbb 2020. március 10., keddig lehetséges.

Részvételi szándék esetén a mellékelt jelentkezési lapot küldjék vissza e-mailben a tkriszti755@gmail.com címre. Könnyítés az idei évtől az elektronikus kitöltés, valamint nem kell aláírással ellátni a Jelentkezési lapot.

A jelentkezési lap kitöltésénél figyeljenek az alábbi szempontokra:

  • a minősítés igényét és kategóriáját a jelentkezési lapon egyértelműen jelöljék
  • a tervezett műsoridőt is mindenképp tüntessék fel

Részvételi díj: 9.000,-Ft / fellépő kórus

A jelentkezés fogadásáról visszajelzést küldünk! További tudnivalókról, valamint a részvételi díj befizetésének rendjéről a hangversenyen bemutatkozó énekkarokat a későbbiekben tájékoztatjuk.

Szeretettel hívjuk-várjuk énekkarát, találkozzunk az „Éneklő Ifjúság” békéscsabai rendezvényén!

    Békéscsaba, 2020. február 6.

RENDEZŐ: Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége- KÓTA és a CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

SZERVEZÉSI KAPCSOLAT

Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.

Paulikné Tóth Krisztina közművelődési főtanácsos

e-mail: tkriszti755@gmail.com

tel: 20/250-1301

www.csabagyongye.com

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg!

A FELHÍVÁS IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL

A JELENTKEZÉSI LAP IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL