Közélet

Társadalmi Műhely

Vezető: Kölcseyné Balázs Mária

A Társadalomtudományi Műhely kérdőívezéssel, interjúzással, illetve az adatgyűjtés során nyert információk feldolgozásával foglalkozik. A Békéscsabán tanuló középiskolás diákok körében végzett kutatás eredményeit záró tanulmány készítésével illetve prezentáció bemutatásával ismertetik meg az érintett korosztállyal, és a velük foglalkozó pedagógusokkal.


 

Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesületet
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ
Vezető: Zsankó László
Kapcsolattartó: Hajnal Edit
A 2004-ben megalakult Egyesületet intézményünkben irodát működtet. Legfőbb célja a bűncselekmények áldozatainak segítése, a megelőzés szerepének erősítése. Kiemelt figyelmet fordítanak a potenciálisan legveszélyeztetettebb korosztályok (fiatalok és szépkorúak) tájékoztatására.
Az áldozatok részére olyan Telefonos Áldozatsegítő Szolgálatot működtetnek, melynek során megismerhetik, illetve igénybe vehetik azokat a szociális, mentális, gazdasági és egészségügyi szolgáltatásokat, melyek segítségével érdekeiket hatékonyabban tudják érvényesíteni.
Az áldozatvédelmi munka lehetőségeinek széles körű megismertetése érdekében szakmai képzéseket, konferenciákat szervezünk.

Telefonos Áldozatsegítő Szolgálat
Hétköznap: 13,00 – 18,00 óra között
+36-70/532-3341


Oriens 2000 Alapítvány
Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ
Felelős: Vaverka Kitti
Az Alapítvány fő célkitűzése az európai népek rendszeres találkozóinak, véleménycseréjének megteremtése, a kulturális értékek bemutatásának elősegítése a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A fiatalok zenei nevelése, ízlésfejlesztése. A színházi kultúra minél szélesebb körű terjesztése. Helyi amatőr művészeti csoportok, szerveződések munkájának segítése. Kulcskompetenciák fejlesztésének támogatása. Helyi társadalom jelenségeinek feltárása, civil kezdeményezések támogatása, közösségfejlesztés.


Polgári Civil Egyesület
Vezető: Bíró János
Kapcsolattartó: Varga Gábor
Az egyesület havi 1 alkalommal tartja nálunk foglalkozásait. Rendezvényeiken több alkalommal jelennek majd meg neves helyi és országos ismertséggel rendelkező közéleti személyiségek (politológusok, publicisták, újságíró, városvezetők, önkormányzati képviselők, stb…).
Az egyesület rendszeresen szervez kirándulásokat.


Szemián Sámuel Egylet

Helye: Csabagyöngye Kulturális Központ
Vezető: Paluska Pál
Az Egylet 2009. február 23-án jött létre, célja, hogy tagjai számára meghatározott rendszerességgel szabadidős tevékenységet, sport és kulturális programokat, szakmai előadásokat szervezzen. Kiemelt feladatának tekinti névadója munkásságának feltárását, szellemi hagyatékának ápolását. Munkájának meghatározó eleme a környezettudatosság terjesztése, szemléletformáló programok tartása, a tagok és érdeklődők testi – lelki egészségét javító akciók lebonyolítása. Az Egylet összejöveteleit havi rendszerességgel tartja. A programok, előadások, látogatások, kulturális kirándulások a város érdeklődő közönsége számára is nyitottak.


AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány

Foglalkozás: havi több időpontban
Létszám: 50 fő
Csoportvezető: Baji Nikolett
A csereprogram szervezet lehetőséget biztosít az érdeklődőknek, hogy találkozzanak külföldi diákokkal, használják a nyelvtudásukat, bepillantást nyerjenek a szervezet önkénteseinek színes életébe. Találkozók, országbemutatók, tréningek keretei között igyekszünk minél inkább megnyitni a világot az emberek előtt. Fontos számunkra az elfogadás, fontos az, hogy lássuk, bármennyire is más kultúrából érkezünk, más értékeket képviselünk,a célunk közös: egy boldogabb, nyitottabb, toleránsabb világban élni, ahol több szemüvegen keresztül is betekintést nyerhetünk a mindennapokba.