“Békéscsaba300” emlékév – helytörténeti pályázat diákoknak

A Csabagyöngye Kulturális Központ helytörténeti pályázatot hirdet diákoknak a Békéscsaba300 Emlékévhez kapcsolódóan.

Pályázni bármely Békéscsabához kötődő helytörténeti téma feldolgozásával lehet.

A tanulmányokat 5-15 oldal terjedelemben (A/4-es lap, 1.5 sortávolság, Times New Roman 12-es betűméret) várjuk.

A Pályázat feltételei:

  • A pályázat nyílt, bármelyik békéscsabai oktatási intézmény tanulója beadhatja munkáját.
  • Egy pályázó több tanulmánnyal is nevezhet.
  • A pályázó kizárólag saját, eredeti tanulmányával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik.
  • Csak nyomtatásban meg nem jelent, kiadás alatt nem álló munkát fogadunk el!
  • Helytörténeti témájú OKTV dolgozat beküldhető.
  • A felhasznált irodalom és a források megjelölése minden esetben kötelező.
  • A pályázat részeként a pályázó adatainak (név, életkor, elérhetőség, iskola) feltüntetése szükséges.

A pályázat benyújtási határideje: 2018.10.19.

A pályamunkákat postai úton egy példányban kérjük beküldeni (Csabagyöngye Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4.) vagy elektronikusan Bogdán Adrienn részére a bogdan.adrienn@csabagyongye.com email címre. Kérjük, a borítékon tüntessék fel BÉKÉSCSABA300.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy csak a kiírásnak megfelelő (tartalmi és alaki szempontból is) tanulmányokat fogadunk el!

A legsikeresebb pályázók jutalomban részesülnek és lehetőséget kapnak az emlékév keretében rendezett helytörténeti konferencián történő bemutatkozásra!