Munkatársat keresünk

A Csabagyöngye Kulturális Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kreatív ipari menedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű, 2015. december 31-ig tart.

A foglalkoztatás jellege
: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Kulturális tartalomfejlesztési munkák, könyvkiadási feladatok, tárgyalkotó tevékenység termékmenedzsmentje, multimédia-menedzsment, produkciós menedzsment.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola diploma, művelődésszervező illetve menedzser képesítés.

Elvárt kompetenciák:
Kreativitás, kommunikációs és fogalmazási készség, önálló munkavégzés, rugalmasság, problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, a képesítést igazoló okirat másolata, foglalkoztatás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Kisgyörgy Gyöngyi részére az info@csabagyongye.com e-mail címen keresztül. Személyesen: Liborné Gaál Gabriellánál, 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liborné Gaál Gabriella nyújt, a 70/947-4986-os telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csabagyongye.com honlapon szerezhet.