Pályázati felhívás

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgatója pályázatot hirdet

Műszaki főelőadó (műszaki vezető)  munkakör betöltésére.

Feladat: A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ ellátása alá vont intézményekre vonatkozóan felügyeli a központi épület és a telephelyek épületei tűzvédelmi rendszereinek működését, kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel. Felügyeli a központi épület és a telephelyek épületei vagyonvédelmi rendszereinek működését, kapcsolatot tart a rendszert karbantartó vállalkozóval. Felügyeli a központi épülethez tartozó gépészeti berendezések üzemben tartását, az ehhez szükséges karbantartások, felújítások lebonyolítását és ellenőrzését. Feladata beruházások, fejlesztési projektek kidolgozásában és előkészítésében való részvétel, ezek lebonyolításának műszaki felügyelete, átvétele.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Pályázati feltételek:

  • főiskolai, vagy egyetemi műszaki mérnöki végzettség
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkoztatás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
  • számítógép felhasználói szintű ismerete
  • legalább 1-3 év szakmai gyakorlat

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  • fényképpel ellátott, részletes szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • pályázat elnyerése esetén egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.09.20.

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ címére történő megküldésével

(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.).

Eletronikus úton Balázsné Bednárik Kornélia részére a balazsne.nelli@csabagyongye.com

e-mail címen keresztül.

Személyesen: Balázsné Bednárik Kornélia 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.