Üzemeltetési vezetőt keres a Csabagyöngye

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója pályázatot hirdet

üzemeltetési vezetői beosztás betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony,
határozott idejű vezetői megbízással
(tartósan távol lévő kolléga helyettesítésének időtartamára).

Pályázati feltételek: Főiskolai vagy egyetemi végzettség, magyar állampolgárság, nagykorúság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, MS Office (irodai alkalmazások). Pontos, megbízható, határozott kiállású személy jelentkezését várunk.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Pénzügyi, közgazdasági, humánpolitikai, műszaki területen szerzett felsőfokú végzettség. Titkársági, üzemeltetési, gazdasági területen eltöltött 3-5 éves szakmai gyakorlat. Előnyt jelent a vezetői tapasztalat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképes szakmai önéletrajz. Végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai. A pályázat elnyerése esetén egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Bednárik Kornélia nyújt
a 06-20- 2674484 telefonszámon.